I.  Implantat- och tandstödda kronor och bro med påbränt porslin

1. Nedan – läkdistanser monterade på fyra implantat i området av framtänderna och tillslipade egna tänder i sidopartierna:


2. Nedan – kronor med påbränt porslin monterade på sidotänderna och fyra hängande led på implantat i den främre delen som kommer att utgöra stöd för bron med påbränt porslin:


3. Nedan – implantatstödd bro med påbränt porslin, fyra fixturer, och tandstödda kronor med påbränt porslin på ena sidan:

 

 

II.  Porslinskronor med zirkoniumkärna

1. Nedan – innerhättor i zirkonium – provning i patientens mun:


2. Nedan – färdiga tandstödda kronor:

 

 

III. Teleskopkronoröverkäksprotes med stöd av två teleskopkronor

 

1. Två bilder nedan – hel överkäksprotes med två sekundära teleskopkronor:

2. Nedan – primära teleskopkronor, cementerade på tänder:


3. Nedan – protes med teleskopkronor i patientens mun:

 

 

IV.  Porslinsfasader

1. Bilden nedan – patientens tänder före behandling:

 

2. Nedan – preparerade tänder före avtryck för fasader:3. Nedan – fasader cementerade på tänder:

 

 

V. Broar och kronor med påbränt porslin

1. Bilden nedan – tänder i överkäken förstärkta med rot/krona inlägg före montering av kronor med påbränt porslin:

2. Nedan – tandstödda kronor med påbränt porslin:

 

 


3. Nedan – provning av metallkärna som blir påbränd med porslin i patientens mun:

 


4. Nedan – tandstödda kronor och broar med påbränt porslin i nedre käken:

 

 

VI.  Bro med påbränt porslin och skeletterad protes med attachment

1. Preparerade tänder före avtryck för bro med påbränt porslin och attachment:

 

2. Tandstödd bro med påbränt porslin med attachment:3. Bro med påbränt porslin och skeletterad protes utan klammer och med attachment i patientens mun:

 

 

VII. Övre barkonstruktion och nedre skeletterad protes utan klammer, stödd på porslinskronor med attachment

1. Bilderna 1 och 2 nedan - barkonstruktion – mikroprotes utan klammer som används vid ensidiga tandluckor i sidosegmenten och fästs i porslinskronor:

 

 


2. Tandstödda porslinskronor:

 


3. Barkonstruktion med kronor i patientens mun

4. Tandstödda kronor med påbränt porslin på sidotänderna


5. Skeletterad protes utan klammer stödd på kronor med attachment

 

 

VIII.  Skeletterad protes för underkäken, stödd på implantat och teleskopkronor

1. Patient med monterade täckskruvar på implantat

 

 


2. Laboratoriefas – hängande led på gipsmodell där det kommer att utformas en skeletterad protes stödd på två  teleskopkronor

 

3. Laboratoriefas – färdig metallskelett för protes med två teleskopkronor på gipsmodell

 


4.Provning av protesens skelett med teleskopkronor i patientens mun

 

IX.  Skeletterad protes för överkäken, utan klammer, med fyra teleskopkronor och skeletterad protes för underkäken, utan klammer, stödd på kronor med påbränt porslin och attachment

1. Tänder preparerade för avtryck för rot/krona inlägg (inlay):

2. Tänder förstärkta med rot/krona inlägg:

 

3. Primära teleskopkronor cementerade på tänder:

 

4. Skeletterad protes med fyra sekundära teleskopkronor, vy från slemhinna:

 

 


5. Kronor med påbränt porslin och attachment som cementerats hos samma patient på premolarer i underkäken:

 


6. Skeletterad protes i underkäken, fäst  på attachment i kronor med påbränt porslin, och skeletterad protes i överkäken, stödd på teleskopkronor:

 

X. Skeletterad protes i överkäken, stödd på  teleskopkronor

1. Primära teleskopkronor cementerade på tänder:

 

 

2. Skeletterad protes med två sekundära teleskopkronor, vy från slemhinna:


 


3. Protes stödd på teleskopkronor i patientens mun:

 

XI. Rot/krona inlägg (inlay) och kronor med påbränt porslin

1. Tänder före behandling:

 

2. Tänder efter tillslipning och förstärkning med rot/krona inlägg (inlay):

 

3. Kronor med påbränt porslin, cementerade på tänder:

XII. Implantat

1 – hängande led på implantat före montering av krona med påbränt porslin:


2 - implantatstödd krona med påbränt porslin:

 

 

XIII. Protetic:

 

before:

 

 

after :

 

 

 

 

 

 

 mobile version     
OM FÖRETAGET    VAD VI ERBJUDER    GARANTI    TIDER    PRISLISTA    GALLERI    KONTAKTA OSS