Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”).

W związku z tym, chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LECZNICA DENTYSTYCZNA ZBIGNIEW KULTYS z siedzibą w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 17/2, 70-327 Szczecin, NIP 955-17-32-809, REGON 810608967

Mogą Państwo kontaktować się z nami pisząc na adres: LECZNICA DENTYSTYCZNA ZBIGNIEW KULTYS, ul. Bolesława Śmiałego 17/2, 70-327 Szczecin, bądź pod numerem telefonu: 91 484 60 19 oraz adresem e-mail: lecznica@kultys.com

Przetwarzane dane osobowe, to dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe ze źródeł ogólnie dostępnych tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Państwa dane możemy udostępniać:

  • osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym),
  • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizującym usługi księgowe, podatkowe i prawne, podmiotom realizującym zlecone badania laboratoryjne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych.


Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w ramach świadczonych usług leczniczych, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji medycznej wynikającej z diagnozowania i leczenia chorób, działań profilaktycznych i kosmetycznych, a także z realizacji przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  • realizacji umowy o usługę leczniczą
  • Państwa zgody
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Będziemy także przekazywać Państwa dane osobowe organom publicznym bądź innym podmiotom, gdy będzie nas do tego zobowiązywał przepis prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania zawartych z nami umów i związany z tym okres niezbędny do wykonania tych umów, zaś po wygaśnięciu tych umów dane będą przechowywane wyłącznie gdy będzie to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w celach rozliczeniowych czy też w celu dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

2. prawo żądania sprostowania danych,

3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

6. prawo do przenoszenia danych (tj. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy, a przy tym przetwarzanie te odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania od nas podanych wyżej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania by te dane zostały przekazane do innego administratora).

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. działania marketingowe), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane powyżej).

 

 mobile version     
O FIRMIE    OFERTA    GWARANCJA    TERMINY    CENNIK    GALERIA    KONTAKT