Leczenie endodontyczne, stosowane w przypadku próchnicy powikłanej zapaleniem, martwicą czy zgorzelą miazgi zębowej polega na usunięciu z komory i kanałów korzeniowych zęba zainfekowanej lub martwej miazgi, chemo-mechanicznym oczyszczeniu i poszerzeniu kanałów oraz szczelnym ich wypełnieniu specjalnymi materiałami.

 


W naszej Lecznicy w leczeniu kanałowym stosujemy :

- nowoczesne narzędzia do opracowania kanałów, ręczne i maszynowe
- narzędzia do pomiaru długości kanału korzeniowego, bez konieczności wykonywania zdjęcia rtg,
-mikroskop oraz lupy stomatologiczne
-w celu dokładnej diagnostyki i monitorowania wykonywanych zabiegów, podczas leczenai kanałowego stosujemy wysokiej klasy endometr, jak również radiowizjografię.

 

 

 mobile version     
cofnij   Stomatologia zachowawcza    St. estetyczna    Protetyka    Periodontologia    Chirurgia    Endodoncja    Implantologia    St. dziecięca