Wykonujemy kompleksowo zarówno standardowe, jak i specjalistyczne zabiegi z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

 

Do zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej zaliczamy:

  • usuwanie zębów

  • usuwanie zębów zatrzymanych, szczególnie 8, tzw. "zębów mądrości"

  • zabiegi resekcji wierzchołka korzeni

  • usuwanie torbieli

  • zabiegi hemisekcji i radisekcji zęba trzonowego bez naruszenia korony

  • zabiegi plastyczne na kości i tkankach miękkich (w tym plastyka wyrostka zębodołowego)

  • zabiegi odbudowy  kości- tzw. zabiegi sterowanej regeneracji kości

Zabiegi te mają na celu wyeliminowanie zębopochodnych ognisk zakażenia kości poprzez ekstrakcje zebów.

Zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba prawidłowo przeleczonego kanałowo pozwala na usunięcie zmian okołowierzchołkowych z zachowaniem zęba.

Hemisekcja – to zabieg stomatologiczny przeprowadzany w zębach wielokorzeniowych (trzonowe) zniszczonych, złamanych polegający na usunięciu w znieczuleniu miejscowym jednego (lub więcej) korzenia zęba przy pozostawieniu w jamie ustnej pozostałych korzeni.

Radisekcja, radektomia, czyli usunięcie w całości jednego z korzeni zęba trzonowego bez naruszenia korony zęba. Zabieg wykonuje się wtedy, kiedy pozostawienie korzenia nie jest możliwe, a ząb jest niezbędny ze względów protetycznych.

Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Majac do dyspozycji specjalistyczny sprzęt do diagnostyki RTG - radiowizjografię cyfrową, możemy kontrolować przebieg wszystkich zabiegów oraz monitorować etapy leczenia "krok po kroku".

 

 

 mobile version     
cofnij   Stomatologia zachowawcza    St. estetyczna    Protetyka    Periodontologia    Chirurgia    Endodoncja    Implantologia    St. dziecięca