Protetyka stomatologiczna zajmuje się odtwarzaniem braków w uzębieniu, odbudową złamanych zębów, zmianą kształtu i ustawienia zębów, a także korektą trwałych przebarwień.

W naszej Lecznicy wykonujemy:

1. Protezy stałe:

 • korony pełnoceramiczne

 • korony porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali lub złota

 • mosty pełnoceramiczne

 • mosty porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali lub złota

2. Protezy stałe stosowane do implantów:

 • korony/mosty pełnoceramiczne

 • korony porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali

 • mosty porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali

3. Licówki pełnoceramiczne i kompozytowe.

4. Protezy ruchome:

 • protezy osiadające: częściowe i całkowite

 • protezy szkieletowe i szynoprotezy

 • protezy elastyczne

5. Protezy indywidualne:

 • protezy na zatrzaskach, zasuwach

 • protezy na teleskopach.

6. Protezy estetyczne: na zatrzaskach, zasuwach, koronach teleskopowych, ryglach


 

 

 

 mobile version     
cofnij   Stomatologia zachowawcza    St. estetyczna    Protetyka    Periodontologia    Chirurgia    Endodoncja    Implantologia    St. dziecięca